Ścieżka: Aktualności
Aktualności
Dodany przez: admin    Data: 7 październik 2016, 10:25

SPCleantech jako Pre-Accelerator Point dla polskich start-upów organizuje 13.10.2016 czwarte warsztaty „How do I find the money to start my business?”- „Jak zdobyć fundusze na finansowanie mojego biznesu?” z cyklu 6 warsztatów i 2 konferencji. Celem warsztatów jest przekazanie doświadczeń polskich i skandynawskich mentorów polskim start-upom i coachom.

W związku z zakończeniem otwartego naboru na partnera do realizacji projektu w ramach poddziałania 8.3.1. RPO Województwa Małopolskiego "Wsparcie na zakładanie działalalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji " pod roboczym tytułem "Twój biznes-Twoja przyszłość" publikujemy wyniki postępowania.

Dodany przez: admin    Data: 23 grudzień 2015, 07:34

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs na partenrów do realizacji projektu w ramach poddziałania 8.3.1. RPO WM "Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji" pod roboczym tytułem "Twój biznes-Twoja przyszłość II". Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które spełnią wymagania opisane w dokumentacji konkursu.

Dodany przez: admin    Data: 5 grudzień 2015, 09:02

Jeszcze do 22 stycznia 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu "Bony na innowacje". W ramach niniejszego konkursu przewidziano dwa typy projektów: mały bon na innowacje, dla którego maksymlna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł i duży bon na innowacje dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 tys. zł. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 90%.

<< <  Strona 2 z 11  > >>
Designed by ONWAVE DDESIGN STUDIO
Created by RabbitStudio.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej
Politechnika Krakowska