Ścieżka: Aktualności
Aktualności

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Napisał: admin     data: 21 lipiec 2011, 13:09

W dniu 27 czerwca 2011 r., została opublikowana ustawa z dnia 13maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Głownym celem ustawy jest modyfikacja przepisów dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej oraz przez osoby fizyczne oraz urchomienie z dniem 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) - systemu rejestracji i ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, który zastąpi ewidencję prowadzoną do tej pory w gminach.

W ustawie w szczególności wprowadzono zmiany dotyczące:

 - rozszerzenia zakresu działania tzw. " zero okienka" o możliwość złożenia w nim wniosku o dokonanie rejestracji oraz wyboru opodatkowania,

- podtrzymania zasady, iż działalność gospodarczą przedsiębiorca będzie mógł podejmować już w momencie złożenia wniosku i nie będzie musiał czekać do momentu formalnego zarejestrowania działalności gospodarczej. Jednocześnie przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalności gospodarczą także w innym dniu niż dzień złożenia wniosku do CEDIG.

- uelastyczniono przepisy dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej (m.in. uregulowano kwestie dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy wykonują ją w kilku formach prawnych)

- uporządkowania kwestii związanych z posługiwaniem się zaświadczeniem o nadanym numerze REGON (odstąpienie od obowiązku uzyskiwania zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON - dane te będą publikowane na stronie internetowej GUS)

- wprowadzono przepis, zgodnie z którym organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Designed by ONWAVE DDESIGN STUDIO
Created by RabbitStudio.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej
Politechnika Krakowska