Ścieżka: Aktualności » Baza wiedzy
Baza wiedzy

Zawieszam działalność, co ze składkami?

Napisał:     data: 16 luty 2011, 21:02

Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej jest jedną z trudniejszych decyzji, jakie podejmuje przedsiębiorca. Jest ona o tyle ważna, że wymaga podjęcia kroków związanych nie tylko z dalszym funkcjonowaniem firmy, lecz także z dotychczas opłacanymi składkami ZUS.

Przedsiębiorca mający przejściowe problemy, lecz niezatrudniający pracowników, może czasowo zawiesić działalność gospodarczą. Gwarantuje mu to ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 14a powyższej ustawy pracodawca może zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Co więcej, nie musi on opłacać należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w trakcie trwania zawieszenia. Przedsiębiorca nie opłaca składek od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania owej działalności.

- Przedsiębiorca zawieszający swoją działalność nie musi o fakcie zawieszenia zawiadomić odrębnie ZUS – zasada tzw. „jednego okienka” powoduje, że informację o zawieszeniu działalności ZUS uzyska od organu ewidencyjnego, do którego składany jest wniosek o wpis wzmianki o zawieszeniu działalności gospodarczej. Na tej podstawie ZUS wyrejestruje płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestruje z ubezpieczeń osobę prowadzącą działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), jak również wyrejestruje z ubezpieczeń osoby współpracujące (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA) – mówi radca prawny Marta Walędziak-Skowrońska LexCare Opieka Prawna na Abonament.

Na co narażony jest przedsiębiorca nie płacący składek?

Rezygnacja z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne niesie za sobą znaczącą oszczędność, ale i konsekwencje. W obecnym systemie emerytalnym wysokość emerytury zależy m.in. od składek faktycznie przez nas odprowadzanych. Zatem okres zawieszenia działalności firmy nie liczy się do okresu składkowego, jaki uprawnia przedsiębiorcę do emerytury. Aby temu zapobiec pracodawca na czas zawieszenia działalności może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Ustanie ubezpieczenia zdrowotnego następuje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku składkowego. Po tym okresie przedsiębiorca traci prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, musi więc z własnej kieszeni pokrywać koszty opieki medycznej, ewentualnie - skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

Swoboda działalności gospodarczej oznacza, że każdy osoba ma prawo dowolnie założyć firmę i w przypadku niezatrudniania pracowników ją zawiesić. Przedsiębiorca ma prawo do samodzielnego wyboru opłacania bądź zrezygnowania z opłacania składek. Jednak przed podjęciem decyzji należy się zastanowić, czy rezygnacja z opłacania składek przyniesie nam rzeczywistą oszczędność.

Iwona Karkus
Bankier.pl

 

Designed by ONWAVE DDESIGN STUDIO
Created by RabbitStudio.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej
Politechnika Krakowska