Ścieżka: Aktualności
Aktualności

Bony na innowacje - 90% dofinansowania do prac badawczo-rozwojowych

Napisał: admin     data: 5 grudzień 2015, 09:02

Jeszcze do 22 stycznia 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu "Bony na innowacje". W ramach niniejszego konkursu przewidziano dwa typy projektów: mały bon na innowacje, dla którego maksymlna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł i duży bon na innowacje dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 tys. zł. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 10% wydatków kwalifikowanych projektu oraz VAT od wartości projektu. Wsparcie w ramach Bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

  • usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
  • usług w zakresie wzornictwa,
  • usług ochrony własności intelektualnej w zwiazku z przygotowywaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Jeśli zainsteresowani są Państwo taką formą dofinansowania, zapraszamy do konaktu z naszym biurem. Oferujemy możliwość napisania wniosku o dofinansowanie lub przeprowadzenia całej procedury wydatkowania środków dla projektów, gdzie wykonawcą będzie Politechnika Krakowska.

Designed by ONWAVE DDESIGN STUDIO
Created by RabbitStudio.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej
Politechnika Krakowska