Ścieżka: Aktualności
Aktualności

Konkurs na partnerów do realizacji projektu w ramach poddziałania 8.3.1 RPO WM

Napisał: admin     data: 23 grudzień 2015, 07:34

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs na partenrów do realizacji projektu w ramach poddziałania 8.3.1. RPO WM "Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji" pod roboczym tytułem "Twój biznes-Twoja przyszłość II". Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które spełnią wymagania opisane w dokumentacji konkursu.

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs na partnerów do realizacji projektu "Twój biznes-Twoja przyszłość II" (TBTP II). Konkurs przeprowadzony jest w trybie określonym w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Informacje o konkursie wraz z Regulaminem konkursu zamieszczone są w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Załącznik nr. 1_wzór oferty

Designed by ONWAVE DDESIGN STUDIO
Created by RabbitStudio.pl
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej
Politechnika Krakowska